kindercoaching

/kindercoaching
kindercoaching2018-06-12T10:54:05+00:00

Wanneer een kindercoach?

Er kan van alles de oorzaak van zijn dat kinderen niet goed in hun vel zitten. Denk hierbij aan:

  • een echtscheiding;
  • verhuizing;
  • faalangst;
  • verlegenheid, onzekerheid;
  • weerbaarheid, pesten en gepest worden;
  • leerproblemen;
  • gevoeligheid;
  • zich niet prettig voelen op school en tal van andere redenen.

Als kinderen zich niet prettig en veilig voelen dan worden ze belemmerd in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied, maar het kan ook invloed hebben op hun leerprestaties. Ze hebben dan al hun energie nodig om zich staande te houden. Pas als ze zich weer veilig voelen en als de blokkades uit de weg geruimd zijn, is er weer ruimte om te leren en zich te ontwikkelen.

Mijn werkwijze is maatwerk!

Allereerst heb ik een intakegesprek met ouders en kind waarin we met elkaar de hulpvraag formuleren zodat het doel van de coaching voor alle partijen helder is.

In de meeste gevallen spreek ik een traject af van 6 bijeenkomsten, één keer in de twee weken. Na de 5e keer hebben we een evaluatiegesprek en maken we de balans op of het doel bereikt is, of we gaan afsluiten of dat de begeleiding nog voortgezet gaat worden.

De coaching

De  coaching is er allereerst op gericht om kinderen bewust te laten worden van hun leuke kwaliteiten en eigenschappen en blij te zijn met zichzelf en hun omgeving. Vanuit die basis kunnen ze zich verder ontwikkelen, weerbaar worden en grenzen gaan verleggen.

Werkwijze: Kinderen willen van nature spelen, bewegen en actie! Dus daar sluit mijn kindercoaching bij aan en is er veel afwisseling tussen gesprekjes, creatieve, fysieke, en spelopdrachten.

Na elke sessie heb ik mailcontact met de ouders om bepaalde afspraken of oefeningen te bespreken zodat ze thuis zo mogelijk kunnen worden voortgezet.

Locatie: De Drukkerij, Dr. Kuyperkade 27c te Maassluis
Vragen? Stel ze gerust!