Vout geschrefen!

//Vout geschrefen!

Naast mijn werk als kindercoach sta ik ook nog voor de klas in het basisonderwijs.

Er gaat veel tijd naar het spellingonderwijs en we gebruiken allerlei allerei toeters en bellen om de soms ingewikkelde taalregels duidelijk te maken. Veel kinderen hebben moeite om het verschil te horen tussen de v en de f en ze goed te te passen.

We noemen de f weleens de “fietspompletter”: fff, fff, fff . We blazen en “pompen” en hopen zo ze een geheugensteuntje mee te geven. De v wordt vaak gekoppeld aan het woord vis. En die voelt ook anders aan je lippen dan de f. Ook aan je nek kan je het verschil in vibraties voelen of je een f of een v uitspreekt.

Het lesje is gegeven en het meisje gaat aan  de slag met de verwerking.

Even later loop ik naar mijn bureau en daar ligt een leuke tekening  met achterop:

 

2017-06-04T12:39:58+00:00